İSG denetimleri etkili oldu

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Teknik İşler Direktörü Serpil Çimen, demir çelik sanayiinde İSG’yi İSG Haber’e değerlendirdi.

İSG HABER AJANSI | MURATHAN DEMİRKIRAN

 

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) deyince akıllara ilk önce inşaat ve madenler geliyor. Oysaki az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli farketmeksizin İSG tüm işyerlerinde olmazsa olmazlardandır. Ülkemizde de imalat sektörü deyince ilk akıllara gelen sektör demir çelik sektörü oluyor. İş hacminin fazla olduğu demir çelik sektöründe İSG’yi Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Teknik İşler Direktörü Serpil Çimen’le görüştük. Çimen, özellikle ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi’ni etkin kullanan demir çelik üretici işyerlerinin daha güvenli hale geldiğini söyledi. Serpil Çimen’in sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

1- Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ve sizi tanıyabilir miyiz? Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Ham çelik üreticilerinden 24 üyesi bulunan ve sektörün üretim kapasitesinin % 95’ini temsil eden Türkiye Çelik Üreticileri Derneği; ,ülkemiz demir çelik ana politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, sektörü dünyadaki gelişmelere her yönden ayak uydurabilecek bir yapıya kavuşturmak, üyelerinin karşılaştığı teknik, mali, sosyal ve ekonomik sorunları tespit ederek, problemlerin çözümüne yönelik kamu kurumları nezdinde girişimlerde bulunmak, çalışmalarının sonuçlarını ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarına ve kamuoyuna iletmek, Dünya Çelik Derneği (WORLDSTEEL), Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) gibi uluslararası sektör kuruluşlarına üye olarak, Türk demir çelik endüstrisini temsil etmek, amaçları doğrultusunda 1970 yılından beri sektörümüze destek vermektedir.
Derneğimiz Teknik İşler Direktörlüğü, Çevre, Enerji, Kalite, Ham Madde, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konularında, üye kuruluşlarımızın gerek mevzuat hakkında detaylı olarak bilgilendirilmesi ve Avrupa’daki, dünyadaki iyi uygulamalardan haberdar edilmesi, gerekse sahada yaşadıkları sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla, ilgili kamu kurumları nezdinde girişimlerde bulunarak, kamu ile özel sektör arasında köprü görevini üstleniyorum.
Belli periyotlarda derneğimizi ve üye kuruluşlarımızı bir araya getirmek, sorunları tartışmak amacıyla Çevre Komitesi, Enerji Komitesi, Kalite Komitesi, Ham Madde Komitesi ve İSG Komitesi oluşturulmuştur. Üye kuruluş temsilcileriyle, ilgili kamu ve özel sektör uzmanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen komite toplantıları, üye kuruluşlarımıza yol gösterici olmaktadır.

 

2- Türkiye'deki imalat sektörünün öncüleri arasında metal sanayi yer alıyor. Her sektörde olduğu gibi imalat sanayiinde de İSG büyük önem taşıyor. Çelik sektöründe İSG'ye nasıl bir bakış açısı sergiliyorsunuz?

Sektörümüzün İSG politikasını; risk yönetimiyle, iş ortamlarını güvenli hale getirmek ve çalışan sağlığını gözetmek suretiyle “kazasız çelik” üretimini hedeflemek olarak özetleyebiliriz. Burada önemli olan husus, İSG kültürünün sürdürülebilirliği için çalışanların bu kültürü sahiplenmesini sağlamaktır.
Davranış odaklı İSG bilincinin arttırılması için birkaç üye kuruluşumuzda uygulanan, çalışanların tek başlarına ya da aileleri ile birlikte katıldıkları İSG tiyatro çalışmalarının yaygınlaştırılması, çalışanların dahil olduğu şirket içi kısa metrajlı filmlerin yapılması, İSG performansına göre ödül sisteminin devreye alınması, sektörde İSG kültürünü teşvik etmesi açısından önemli yöntemler olarak görülmektedir.
“Sıfır kaza” hedefi olan ve derneğimizin de üyesi olduğu Dünya Çelik Birliği, çelik endüstrisinin son 10 yılına yönelik olarak üyelerinin “Kayıp zamanlı kaza sıklık oranı” verilerini irdeleyen bir çalışma yürütmektedir. Dünya ortalaması verileriyle kıyaslandığında üye kuruluşlarımızın çoğunun kaza sıklık oranının dünya ortalamasının altında kaldığı görülmektedir. Kaza sıklık oranları yüksek olan sektör kuruluşlarının da kazaların kök nedenini bularak tekrar meydana gelmesini önlemek amacıyla benzer çalışmalar yürütmelerinde fayda olduğu düşünülmektedir.

 

3- Çelik sektöründe İSG ne durumda? Çelik sanayinde İSG kültürü 8 yıl öncesine göre gelişti diyebilir miyiz?

 

Çalışma ortamının gerektirdiği tehlikeli ve riskli işlerin yoğunluğu nedeniyle işyeri tehlike sınıflandırmasına göre, “çok tehlikeli” sınıfta yer alan endüstrilerden biri olan ve ağır sanayi olarak adlandırılan sektörümüzde, işyeri ortamındaki risk faktörlerinin belirlenmesi ve kontrol altına alınması hayati önem taşımaktadır.
2012 yılı itibariyle İSG Kanunu ile bağlı yönetmeliklerde yapılan bir takım düzenlemelerle tehlike sınıfına göre iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu getirilmesinin risk değerlendirme çalışmaları yapılmasının ve Bakanlık tarafından kontrol ve denetimlerin arttırılmasının, kazalara ve meslek hastalıklarına yönelik olarak önceden yapılan çalışmaların geliştirilmesinde, İSG kültürünün sektörümüzde daha da içselleştirilmesinde etkili olmuştur.
Ülkemizin AB mevzuatına entegrasyon sürecinde OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi’nin yerine, bu yılın Mart ayına kadar geçiş süresi verilen ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi’nin yürürlüğe girmiş olması, değişen mevzuatımıza adaptasyonu kolaylaştırmaktadır.
“Liderlik” kavramının ön plana çıkarıldığı, çalışanların danışma ve karar sürecine daha fazla katıldığı, önleyici faaliyetler yerine İSG ve İSG yönetim sistemi için risk bazlı yönetim yaklaşımının getirildiği ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi üye kuruluşlarımızın sağlıklı ve güvenli risk değerlendirmesi yaparak tesislerinde gerçekleşmesine ramak kalan riskli durumları belirlemelerine ve kaza risklerini azaltmalarına imkan sağlamaktadır.

 

4- Çelik sektöründe en çok hangi iş kazaları yaşanıyor?

 

Sektörümüzde yüksekte çalışma güvenliğinin tam olarak sağlanamadığı durumlarda, çalışanların yüksekten düşmesinin yanı sıra, yük kaldırma ve taşıma sırasında da sıklıkla kazalar yaşanmaktadır. Sağlık durumu yüksekte çalışmaya uygun olmayan ve yüksekte çalışma eğitimi almamış çalışanın yüksekte çalıştırılmaması gerekmektedir. Yüksekte çalışma sırasında çalışanların güvenliği tam vücut kemer sistemleri, halat tutucular, güvenli korkuluklar, bariyerler, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları gibi koruma tedbirleri ile sağlanmalıdır.
Demir hurdasının ana ham madde olarak kullanıldığı çelik sektöründe hurdayı yükleme, boşaltma, ayıklama, kesme sırasında, patlamalar meydana gelebilmektedir. Islak veya nemli hurda kullanılması, su kaçağı sonrasında ocağın hareket ettirilmesi, askıda bulunan hurdanın sıvı çelik içine düşmesi, ocak altı cürufunun suyla soğutulması sırasında suyun cüruf altına girmesi, oksijen ve LPG, doğalgaz tüpleri ile kolektörleri patlama riski yaratmaktadır. Bu durum çalışanlar için sağlık ve güvenlik açısından risk oluşturmakta, gerekli önlemler alınmadığı takdirde ölümlü ve ağır yaralanmalı iş kazalarına yol açmaktadır.
Gaz ölçümü yapılmadığından ortamda sağlıklı solunum şartları yaratılmaması halinde, azot kullanılan malzeme silolarında kireç, kömür siloları gibi çeşitli kapalı alanlarda gazdan etkilenme ölümlü kaza riskini arttırmaktadır. Çelikhane vinç yürüme yollarında ve toz toplama tesisi boruları içinde de karbonmonoksit, fenol, hidrojen sülfür gibi gazlara maruz kalınabilmektedir. Riski azaltmanın tek yolu ortamda gaz ölçümü yaptırmaktır.
Çalışanın mamul sarım makinasına kapılması, emniyet kemerinin dönen aksama dolanması şeklinde önlem alınmaması halinde, döner aksamlara kapılma sonucu iş kazaları yaşanabilmektedir. Faaliyet otomatik olarak gerçekleştirildiğinden çalışanların tehlikenin etkilediği alana girmesine izin vermeyen etiketleme-kilitleme sistemi ve döner aksam koruyucuları kullanılarak önlem alındığında ölümlü iş kazalarının önüne geçilebilmektedir. Diğer taraftan enerji hatlarına müdahale etmeden önce enerjinin tam olarak boşaltıldığından mutlaka emin olunmalıdır. Aksi takdirde iş kazasının yaşanması kaçınılmazdır. Yüksek sıcaklıklara maruz kalma işçi sağlığını etkileyen önemli bir unsurdur. Yanık sargısı, yanık battaniyesi, yüksek sıcaklığa dayanıklı baret, ense korumalı baret, yüksek sıcaklığa dayanıklı vizör, erimiş metal sıçramalarına karşı koruyucu elbise kullanımına özen gösterilmesi gerekmektedir. İSG çalışmalarının amacına ulaşması için; yöneticiler ve çalışanlar arasında etkili bir iletişimin kurulması, işyeri gözetiminin etkin olması, hafta içi ve günlük İSG toplantılarının yapılması, çalışanlara eğitim verilmesi, tesis içerisinde belirlenen İSG kurallarını içeren prosedürlere uyulmasının sağlanması, kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanmayan çalışana ve kullandıramayan amirine ihtarda bulunulması yollarına başvurulmaktadır.
Her zaman önceliğimiz olması gereken ve asla ihmal kabul etmeyen İSG konusunda, sektörümüzde son yıllarda kaydedilen olumlu gelişmeler, mevzuat kapsamında arttırılan denetimlerin yanında özellikle tüm çalışanların katılımı ve üst yönetimin desteği ile gerçekleştirilebilmiştir.

İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız

İSG Haber Instagram sayfamızı takip etmek için tıklayınız

İSG Haber Google İşyeri sayfamızı takip etmek için tıklayınız

İSG Haber Facebook sayfamızı takip etmek için tıklayınız

23 Kas 2021 - 12:00 -

Muhabir Murathan Demirkıran


TÜM RÖPORTAJLAR GÖSTER

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı değil haberi geçen ajanstır.


Uzman arayışı

Balıkesirde Osgb bünyesinde görevlendirilmek üzere A veya B sınıfı İş güvenliği uzmanlarına ihtiyacımız bulunmaktadır. İlgilenen arkadaşlar özgeçmiş...

AKTİF1 OSGB

Gebze C sınıfı iş güvenliği uzmanı

Gebze Darıca metro şantiyesinde çalışmak  üzere C sınıfı iş güvenliği uzmanı alımı yapılacaktır. Kalacak yer mevcuttur. 3 öğün yemek firma tarafınd...

KMC İNŞAAT

İzmir B ya da A sınıfı iş güvenliği uzmanı

İzmir Torbalı veya cıvarındaki ilçelerde  ikamet eden, OSGB bünyesinde çalışacak, tam zamanlı A ya da B sınıfı iş güvenliği uzmanı alımı yapılacaktı...

0532 465 24 30 ALTINDAĞ OSGB

Kırıkkale B sınıfı iş güvenliği uzmanı

Kırıkkale YHT projesinde alt yapı ve üst  yapı işlerinde tecrübeli B sınıfı iş güvenliği uzmanı çalışma arkadaşları aranmaktadır. İlgilenen kişiler...

0537 428 38 84 AKTİF HEKİMLER OSGB

Konya B sınıfı iş güvenliği uzmanı

2 DR OSGB bünyesinde Konya Karapınar GES projesi için B sınıfı kadın/erkek uzman arayışı mevcuttur. İlgilenen kişiler 0538 8541848 numarasına özgeçm...

0538 8541848 2 DR OSGB

Akhisar işyeri sağlık personeli

Anltındağ OSGB  bünyesinde, 9-6 saatleri arasında, tam zamanlı çalışabilecek, Akhisar’da ikamet eden işyeri sağlık personeli aranmaktadır.

05324652430 ALTINDAĞ OSGB

İSTANBUL ANADOLU YAKASI C İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ

İstanbul Anadolu Yakasında metro porjesinde ana yüklenici firmada C sınıfı iş güvenliği uzmanı ve  iş güvenliği teknikeri aranmaktadır.-ÇALIŞMA SAAT...

CANER UÇAN

Kırklareli C sınıfı iş güvenliği uzmanı

Dinamik GROUP OSGB bünyesinde çalışmak üzere Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde bir fabrikada 5 ay sürecek olan projede tam zamanlı C sınıfı iş güvenl...

05537453939 DİNAMİK GROUP OSGB

Ankara B sınıfı iş güvenliği uzmanı

Ankara’da OSGB bünyesinde çalışacak, tecrübeli yasa ve mevzuata hakim, ikili ilişkileri güzel, tam zamanlı B sınıfı iş güvenliği uzmanı alınacaktır...

05544542020 ANKA ARMADA OSGB

İzmir B-C sınıfı iş güvenliği uzmanı

İzmir Bayraklı da bulunan Martı OSGB bünyesinde hizmet vermiş olduğumuz inşaat projemizde çalışacak minimum 1 yıl inşaat tecrübesi bulunan tam zama...

05301772721