Aktaş: “İSG sınavında en az 10’u zor soru”

Eğitici Şuayip Aktaş, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav’ının müfredatı ve sınav sorularının zorluk ile kolaylık derecesine yönelik isghaber.com.tr’ye değerlendirme yaptı.

Büşra YAZARLI
Büşra YAZARLI Tüm Haberleri
Haber albümü için resme tıklayın

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına her dönem yüzlerce aday katılım sağlıyor. 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir testte tabii tutulan İSG profesyoneli adaylarının sorular karşısında zorlandıklarını belirten Eğitici Şuayip Aktaş, isghaber.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Sizi tanıyabilir miyiz?

İsmim Şuayip AKTAŞ.  Marmara Üniversitesi makine mühendisliği mezunuyum. 2013’ten beri İSG sektöründeyim. Başlarda çeşitli firmalarda uzman olarak görev aldım. Halen çeşitli iş güvenliği konularında eğitimci olarak hizmet veriyorum. Ayrıca 8 yıldır kendi çevrimiçi sistemim ile de uzman adaylarını sınavlara hazırlıyorum.

ÖSYM tarafından adaylara İSG sınavı yapılmaktadır. Yapılan bu sınavları nasıl değerlendiriyorsunuz?

İSG sınavları önceden MEB tarafından uygulanmaktaydı. O zamanlar sınavlar o kadar kolay oluyordu ki, 1 hafta kadar sürede belli başlı spot bilgileri ezberleyip girenler belli bir yeterliliğe sahip olmasalar dahi yüksek puanlarla sınavı geçebiliyorlardı. Sınavları ÖSYM devralana kadar epeyce bir uzman sayısı elde edildi. ÖSYM sınavları ilk uygulamaya başladığında gerçekten kalifiye uzmanı seçmeye yönelik sorular hazırladı. Fakat birkaç yıl sonra uzman sayısının had safhaya ulaşması üzerine sayısı 10’u bulan müfredat dışı sorular sorulmaya başlandı.

Adaylar sınavda nasıl sorularla karşılaşmaktalar? Soruların zorluk ya da kolaylık derecesi hakkında neler söylemek istersiniz?

Soruların zorluğu veya kolaylığından ziyade, İSG müfredatı ile alakasız olan çok sayıda sorunun sorulduğunu görüyoruz. Son 4-5 yıldır uygulanan iş güvenliği sınavlarında yaşanan en büyük sorun ise soru ekibinin yaklaşık 10 soruyu zor sorulardan seçmesidir. Adeta adaylar 40 yapılabilir soru arasından 35 tanesini yapmaları gerekiyor gibi bir manzara oluşmaktadır. Aşağıda da örneğini verdiğimiz gibi hangi seviye grubunun sorusu olursa olsun, İSG ile hiç alakası olmayan, adayların bu bilgilere ulaşması neredeyse imkânsız olan, kişinin bu soruları yapabilmesi veya yapamaması hiçbir şekilde beceri ve yetenekleri ile bilgi donanımını göstermediği en az 10 sorunun bulunduğu görülmektedir.

Örneğin;

  • Aşağıdakilerden hangisi nitel olmayan risk değerlendirme metodudur?  Şeklinde sorulup seçeneklerde Matris, FTA, ETA gibi metotlar verilmiş.  Çoğu yayın nitel veya nicel olma durumlarını farklı farklı değerlendirmiş olup, genel yargı, içinde rakamlar ile değer verilenlerde nicelik olabileceği gibi, yorumsal değerlendirme yapılanların genelinde nitelik vardır. Nicel olan metotların hemen hepsinde yorumsal değerlendirme yapılacağından bu tarz metotların karma olarak anılması daha doğru olacaktır. Acaba ÖSYM soru yazarları hangi kaynağı referans alıp seçeneklerdekilerden sadece matrisi bu şekilde görmüşlerdir?
  • 184 nolu İLO Tarım sözleşmesinin içeriği sorulmuştur.  İLO Ankara Ofisi sadece Türkiye’nin onayladığı sözleşmeleri Türkçe olarak yayınlamaktadırlar. Dolayısı ile bu sözleşmenin Türkçe metnine ulaşmak mümkün değildir.
  • Görme seviyesinin tıbbi boyutu sorulmuştur. İlgili görme alanı sorusu iş yeri hekimleri için bile oldukça detaylı bir husustur. Uzmanın bu yeterliliğe sahip olması neden beklenmektedir?
  • 5510 sayılı SGK kanununa göre prime esas olacak kazançta dikkate alınacak hususlar sorulmuştur. Oysaki bu kanun ile ilgili kaza ve çalışanın sağlık kayıplarının sonuçlarını genel hatları ile bilmesi uzman için yeterli olacaktır. Uzman adayımız mali müşavirlik sınavına girmemiş ki kanunun yer yerinden soru sorulabilsin.
  • Yabancı bir ülkede bulunan bir kişiye vatandaşı olduğu ülkeye ait hukuk kurallarının uygulanması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ifade edilir?   Bu soru İş güvenliği uzmanı adaylarına soruldu. Bunun yerine iş kazalarında karşılaşabileceğimiz hukuki süreç sorulsa da, adaylarımızın o konuları daha iyi öğrenmelerine teşvik edilse daha iyi olmaz mı?
  • Choudhry ve arkadaşlarına göre, aşağıdakilerden hangisi olumlu güvenlik kültürünün sağlanması ve geliştirilmesi için gerekli hususlardan biri değildir?  Choudhry’in Türkçe olarak yayınlanmış güvenlik kültürü ile ilgili görüşü bulunmamaktadır. Adayların bu bilgiye Türkçe olarak ulaşmaları imkânsızdır.
  • Gemi adamlarının ikamet yerleri sağlık ve iaşelerine dair yönetmelikten soru sorulmuştur. Bu yönetmeliğin İSG ile hiç alakası olmadığı gibi ÖSYM’nin yayınladığı müfredatta da yer almamaktadır. 
Daha örneği çoğaltılabilecek şekilde her dönem bu şekilde en az 10 soru sorulmaktadır. Başarı seviyesi son zamanlarda yüzde 10’u geçmemektedir.

C-B-A sınıfı, DSP, işyeri hekimi kategorilerinden biri ile sınava giren adayların, karşılaştığı sorularda zorluk derecesi aynı ölçüde midir?

DSP ve İş yeri hekimi sınavındaki soruları gayet uygun olarak görüyorum. Ancak aynı uygunluğu A,B,C sınıfı sertifika sınıfı sorular için göremiyorum. ÖSYM’ nin sınava başvuru kılavuzunda  ‘’İş Güvenliği Uzmanlığı Testleri, A Sınıfı İş Güvenliği Testi’nin zorluk derecesi en yüksek olmak üzere sınıflandırılacaktır.’’ ibaresi yer almaktadır. Zaten olması gereken de böyledir.  C sınıfı adayları daha meslekte deneyim kazanmamış, sadece eğitimlerde öğrenebildiği sınırlı teorik bilgileri bulunmaktadır. Her C sınıfı iş güvenliği uzmanı çok tehlikeli iş yerlerinde yardımcı olarak çalışacak da değildir.  Kaldı ki, C sınıfı bir uzman adayının Çok tehlikeli sınıfta yer alan yapı, maden gibi sektörlerin en detay konularına vakıf olmaları beklenemez. Eğitim de öğrenebildiği ve yönetmeliklerin en yüzeysel önemli hususlarını bilmeleri onlar için yeterli olacaktır.
 C sınıfı bir uzman adayına sorulmuş bazı sorulardan örnekler vermek istiyorum:
  • Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre, yer altı maden ocaklarının taşıma yollarındaki hava içinde patlamaya neden olabilecek miktarda kömür tozu bulunan veya metan oranı %0,3’ü geçen kömür ocaklarıyla kükürt tozu bulunan kükürt ocaklarında hangi tip nakliye aracı kullanılmaz?
  •  Aşağıdakilerden hangisi yer altı maden ocaklarında toz ölçümü için kullanılan cihazlardan biridir?
  •  Yer altı kömür ocağına yeni görevlendirilen bir iş güvenliği uzmanı iş yeri kayıtlarını incelemiş ve şunları tespit etmiştir:

I.                 Maden işletmesinin imalat haritalarında eski imalat yerleri işaretlenmemiştir.

II.                Gaz ölçüm kayıtlarını incelediğinde bir gün  %20, başka bir günde 19,7 seviyesinde oksijen olduğu görülmüştür.

III.              Ana nefeslik yolunda hava akım hızı saniyede 6 metre olduğu görülmüştür.

IV.              Yer altı suyu ile eski çalışma yerlerinde biriken su akışını önlemek için galeride ilerleme yönünde düzenli şekilde 20 metrelik kontrol sondajı yapıldığı kaydına ulaşmıştır.

İş güvenliği uzmanı yukarıda belirtilen hususlardan hangisini uygunsuz gördüğü için işverene tedbir alması için bildirimde bulunmalıdır?

Yukarıda örneği verilen sorular gayet güzel ve deneyimli ve mesleğinde beceriye ulaşmış uzmanı ölçmeye yönelik hazırlanmış güzel sorulardır. Ancak C sınıfı seviyesinde olan bir adaya sorulacak sorular değildir. Bu sorular B ve A ya sorulması gereken sorular olmasına karşın, bahsi geçen dönemlerde ÖSYM, A ve B sınıfı için daha kolay ve yüzeysel yerlerden sorular sormuştur.

Sınav müfredatı saha uygulamaları örtüşüyor mu?

Maalesef bu hususta ciddi yaramız var. Sınav bizden test tekniği istiyor ama testi iyi çözüp sınavda başarılı olanlar sahada başarısız olabiliyor. Bunun tersi de çok örneğe şahit oluyorum. Sınava girecek öğrencilerimden 7-8 yıldır sahada her sektörde bulunmuş, çok güzel İSG uygulamalarını başarmış ama sınavda test tekniğini iyi yönetemediği için başarısız olabiliyor.

Bahsettiğiniz uygunsuzlukların çözümü olarak önerileriniz nelerdir?

Kısa vadede hem adaylara hem de ÖSYM’ye tavsiyem olacak. ÖSYM’ye yapacağım öneri az önce de söylediğim gibi, her dönem de sertifika alması beklenen uzman sayısı tespit edilip, sınavı o kadar kişinin kazanması üzerine sıralama yapılması olacaktır. Adaylara ise bu hususta önerim, 40 soru üzerinden sınava giriyorlar gibi hazırlanmaları, bahsettiğim 10 kadar sorunun adayların yapamaması üzerine tasarlandığını ve kazanımı olmadığını kabul ederek hazırlanmaları ve böylece 40 soruluk dilime iyi odaklanıp, diğer sorularla zihinlerini bulandırmamaları en doğru yol olacaktır.
Bu sorunun kalıcı olarak çözülebilmesi için bütün eğitim kurumlarını, hatta bütün eğitimcileri taşın altına ellerini koymaya davet ediyorum. Öncelikle her sertifika grubuna özgü uygun bir eğitim müfredatı oluşturulmalıdır. Daha sonra bakanlık yetkilileri ve ÖSYM ile iletişime geçip bu müfredat önerisini sunmak ve bu müfredatın dışına çıkılmamasını sağlamak en doğru çözüm olacaktır.
TİGEP bu hususta bir ekip oluşturmuş ve müfredat çalışmaları yapmaktadırlar. Şuna inanıyorum ki biz elimizi taşın altına koyup bu çalışmaları yapıp Bakanlığa sunmaz isek bu sorun çözülmeyecektir. Bu bakımdan şahsım adına bu ekibin çalışmalarına bilgi ve birikimim ile destek vereceğim. Tüm İSG profesyonel ve eğitici arkadaşlarında bu hususta destek vermesi çözümü kolaylaştıracaktır.

Son olarak mesajlarınızı alabilir miyiz?

Bakanlık yetkililerinin ve ÖSYM’nin özellikle adaylara acı çektirmek için böyle yaptığını tabiki düşünmüyorum. Konuştuğumuz hususlara vakıf olmadıkları, gözden kaçtığını veya sıralama için öyle yapılmasını lüzumlu gördüklerini zannediyorum. Eğer işsiz uzman sayısından kaçınılıyorsa, sınavın her dönem yapmak yerine yılda bir, iki yılda bir yapılmasını öneririm. Ancak uygun sorularla yapılması yegâne olması gerekendir.

# İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİLİ:

26 Tem 2021 - 16:42 -

Muhabir  Büşra Yazarli


TÜM RÖPORTAJLAR GÖSTER


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı değil haberi geçen ajanstır.

08

Adıgüzel - İş Güvenliği Uzmanı ve Eğitmeni olan Sayın Şuayip Hocamız biz İGU sınav zedelerin; sınavın zorluğundan dolayı sınava karşı ister istemez fobisi oluşan bizlerin hislerine tercüman olma sebebiyle kendisine teşekkürü bir borç biliriz. Sayın ÖSYM yetkililerinden bir ricam olacak lütfen müfredatın dışına çıkmayınız. Yada yeni bir müfredat belirleyiniz.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 29 Temmuz 18:43
07

Ayla Nurgül - Şuayip hocam o kadar ozverili bir ögretici ki ögrencilerin en iyi şekilde yetstirilebilmesi icin bıkmadan usanmadan tum konulari en guzel sekilde anlatiyor. Kendisine cok teşekkur ediyorum verdigi emek ölçulemez.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 29 Temmuz 17:12
06

Turhan Zengi̇n - Merhaba,

Tespitler gercekten cok doğru ve nokta atışı. Sınav mağdurlarının sesi oldugunuz icin yurekten kutlarim.

1- Artik ISG sınavlarında müfredat dışı soru istemiyoruz.(En az 3-5 soru geliyor)

2- Sorularım,ISG Uzmaninin sahada karsilasacagi ortak konulardan seçilmesinin daha makul bir yaklaşım olacağını düşünüyorum

3-) Son yıllarda daha sıkça karşılaştıgımız; bazı yönetmeliklere özel dip köse bucak ve pratikte nadiren karşımıza çıkacak sektör spesifik konulara girilmesinin, sınavın özünden uzak oldugu aşikar.

Sektörün sesi olmaya gösterdiginiz çabalarindan dolayi ISG Haber Ailesine de cok ncok tesekkur ederim. Iyiki varsiniz....

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 27 Temmuz 16:13
05

Serkan - Hocamız gayet güzel ve açıklayıcı bir şekilde eğitimi özetlemiş.isg egitimini ben geçen dönem hocamızdan aldım ve gayet iyi faydalı bir eğitim oldu sınav sonucunda ise b sınıfıni kazandım .Hocamızın eğitimi ve gayreti için tşk ederiz

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Temmuz 14:36
04

Oğulcan Kılıçaslan - Şuayip hocanın söyledikleri çok doğru uzman istemiyorlar ise sınavı yılda 2 kere yapmasınlar.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 27 Temmuz 14:12
03

Süleyman Türkoğlu - Şuayip bey çok doğru bir konuya değinmiş. Düzenleme şart bu konu ile ilgili. Camiaya ve bize destekleriniz içinde ayrıca teşekkür ederiz hocamıza

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 27 Temmuz 11:31
01

Sınav Mağduru - Evet gayet yerinde tespitler yapılmış. Yazılanlara aynen katılıyorum

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 27 Temmuz 11:08
02

Fahriye Atak - @Sınav Mağduru 01 nolu yoruma cevabı: Hocam nokta atisi ile bütün sorunlari özetlemişsiniz.Sesimiz olduğunuz icin minettariz..iyiki varsiniz

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 27 Temmuz 11:24

Uzman ilanı

Bingöl toki projesinde görevlendirilmek üzere A ve B sınıfı İş güvenliği uzmanı ihtiyacımız bulunmaktadır. İlgilenen arkadaşlar özgeçmişlerini isb...

AKTİF1 OSGB

İSTANBUL İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

İstanbul’da yer alan projemizde çalıştırılmak üzere Elektrik Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi veya Elektrik Teknik Öğretmeni ( EKAT belgesine...

05319904449 HÜSEYİN DEMİRDAĞ

ANKARA A VE B İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Ankara/ Mamak'ta Aktif Hekimler OSGB'de çalışmak üzere kısmı (haftada 3 gün) ve tam zamanlı A-B sınıfı İş güvenliği uzmanı aranıyor. Whatsapptan CV' i...

0537 428 38 84  AKTİF HEKİMLER

BURSA İŞYERİ HEMŞİRESİ/DSP

Bursa Nilüfer'de HRS projesinde tam zamanlı mesleğini severek yapan çalışma arkadaşları CV'lerini [email protected] mail adresine iletebilir. 

AKTİF HEKİMLER

KIRIKKALE B VE C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Kırıkkale şantiyede görevlendirilmek üzere tecrübeli tam zamanlı B-C sınıfı iş güvenliği uzmanı alımı yapılacak. İlgilenen adayların CV'lerini whatsap...

0537 428 38 84 AKTİF HEKİMLER

İSTANBUL C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Tim Osgb bünyesinde Üsküdar Kısklı da bulunan inşaat projemiz için Tam zamanlı C Sınıfı İş güvenliği uzmanına ihtiyacımız vardır.İlgilenen adayların i...

0 543 465 9775 TİM OSGB

İSTANBUL B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Tim Osgb bünyesinde Eyüp te bulunan inşaat projemiz için Tam zamanlı B Sınıfı İş güvenliği uzmanına ihtiyacımız vardır.İlgilenen adayların ilknur.uluc...

0 543 465 9775 TİM OSGB

İSTANBUL C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Tim Osgb bünyesinde Çengelköy de bulunan inşaat projemiz için Tam zamanlı C Sınıfı İş güvenliği uzmanına ihtiyacımız vardır.İlgilenen adayların ilknur...

0 543 465 9775 TİM OSGB

ANKARA C İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Kazanda bir projede çalışmak üzere ingilizce bilen c sınıfı iş güvenliği uzmanı arayışımız bulunmaktadır.İletişim: 0 545 484 99 59

0 545 484 99 59