İSG’de sorunları kim düzeltecek?

Ait olduğumuz topluluğun bir derdi olduğunda ilk önce derdimizi bir başkalarına duyurmak isteriz. Sesimizi duyurmak için de ilk etapta başvurduğumuz yerlerden biri de basın yolu olur. Derdimizi haber yapan olur ve o haber okundukça yetkili veya bir başka kişilerin ilgisini toplarsak derdimize devayı da daha çabuk buluruz diye düşünürüz. İSG Haber yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana İSG sektörünün sorunlarına her zaman kulak verdi, haberleştirdi, haberleştirmeye devam ediyor. Fakat İSG Haber sorunların üzerinde tepinmek yerine daha çok sorunların çözümlerini de konuşmaya çalıştı. Nitekim şuana kadar yaptığımız yayınların hemen hemen hepsinde sorunun karşısında bir de çözümü oturtmaya çalıştık. İSG Haber üzerine düşen görevi yerine getiriyor, getirmeye yine devam edecek. Fakat İSG Haber yazınca sorunlar çözülüyor mu? Gelin bu soruyu cevaplamadan önce İSG sektörünün sorunlarına şöyle bir göz atalım:

1- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ TUTUKLANMASI

İş güvenliği uzmanlarının yıllardır kanayan yarası haksız yere tutuklanması. 6331 Sayılı İSG Kanununda işverenin sorumluluklarının devredilemeyeceği defalarca ifade edilmesine rağmen iş güvenliği uzmanları ölümlü iş kazalarında “kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçundan hapis cezasına çarptırıldıklarını defalarca gördük. 2017 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Türkiye’de iş güvenliği uzmanlarına dair hazırladığı raporda da hakimlerin yargılama sürecinde yanlış kararlar aldıklarına, iş mahkemesi hakimlerinin İSG Kanunu yeterince bilmediklerine yer veriliyor.

İstatistiklerle iş güvenliği uzmanlığı haberini okumak için tıklayınız

Sakarya Havai Fişek Fabrikası İş Güvenliği Uzmanı Aslı Bozkurt da İSG Haber YouTube Kanalı Sohbet Durağı Programına katılarak, tutuklanma süreciyle ilgili yaşadıklarını anlatmıştı.

Tutuklanmasının ardından ilk defa İSG Haber’e konuşan Aslı Bozkurt’un söyleşisini izlemek için tıklayınız

İş güvenliği uzmanlarının tutuklanmasına yönelik değerlendirme ve öneri yayınlarımızın sonunda bir de öneri çıktı. Yargı organlarında iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumluluklarının daha doğru anlatılması gerektiğinin altı çizildi. Kaldı ki 2017 ILO raporunda dahi iş mahkemesi hakimlerinin konuya ilişkin bilgilendirilmelidir diye de yazıldı.

İş güvenliği uzmanlarının mesleklerini icra ederken özgür olup olmadığı da diğer bir tartışmalı konular arasında. İş güvenliği uzmanlarının işverenleri eksiklikler açısından bilgilendirme sorumluluğu var. İşverene bildirim yapıldığı halde eksiklikler yerine getirilmiyor ve acil o işin durdurulması gerekiyorsa iş güvenliği uzmanlarının Bakanlığa bildirim yapma zorunluluğu var. Fakat iş güvenliği uzmanı bildirim yaparsa hizmet verdiği işyeriyle sözleşmesinin sonlandırılmasıyla karşılaşması an meselesi oluyor. Hal böyle olunca da iş güvenliği uzmanları özgürce mesleğini icra edemiyor. Bu sorun için çözüm önerilerinin en başında tespit ve öneri defterinin (onaylı defter) dijitalleşmesi geliyor. Dijital defter olması bildirimlerin daha özgür yapılabilmesine, kayıtların daha güvenli işlenmesine yol açacak.

İş güvenliği uzmanları özgür mü haberini okumak için tıklayınız.

İş güvenliği uzmanlarının %87’si aynı fikirde haberini okumak için tıklayınız

2- OSGB SORUNLARI

İSG Kanunu’nun çıkmasından bu yana sekiz yıl geçti. Kanunun uygulamasında en çok eleştirilen kısımlardan biri de ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) oldu. OSGB’lerdeki haksız rekabet, KDV ve denetim sorunları OSGB sorunlarının en başında yer alıyor. Haksız rekabetin son zamanlarda artmasıyla OSGB’ler kurumsallaşma sorunu yaşıyor.

İSG sektöründe işsizlik var mı haberini okumak için tıklayınız.

OSGBDER Başkanı Cengiz İmice’yle yaptığımız röportajda İmeci OSGB mevzuatının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

OSGB mevzuatı gözden geçirilmeli haberini okumak için tıklayınız.

OSGB’lerin rekabet, kurumsallaşma ve bağımsız hizmet yürütme sorunlarına karşı da bir çözüm önerisi de Avukat Erkin Etike’den geldi. Etike, OSGB’lerin yapı denetim firmaları gibi havuz sistemine geçerek bağımsız olacağının altını çizdi.

OSGB’lerle yaptığımız söyleşiler şu şekilde:

OSGB’lere havuz sistemi önerisisi için tıklayınız.

Güven OSGB’yle söyleşi için tıklayınız

OSGB mevzuatı gözden geçirilmeli söyleşisi için tıklayınız.

OSGB’lerde havuz sistemiyle bağımsızlık sağlanır haberini okumak için tıklayınız.

Usulsüzlüğe karşı nitelikli OSGB denetimi istendi haberini okumak için tıklayınız.

3- EĞİTİM SORUNLARI

İSG profesyonellerinin eğitim sorunlarına da birçok kez yer verdik. Bu manada Tüm İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Kurumları ve Profesyonelleri Derneği (TİGEP) birçok çalışmasını ortaya koydu. TİGEP’in İSG eğitim kurumları hakkında yaptığı istişare toplantı haberini okumak için tıklayınız.

İSG eğitimleri güncellenmeli haberini okumak için tıklayınız.

İSG sınavlarında yaşanan sorunlar da çokça dile getirildi. İSG 2021/1 sınavında çıkan zor ve konu başlıklarıyla alakalı olmayan sorular da sınava katılan adayların tepkisine neden olmuştu. Birçok eğitimci son sınav değerlendirmesini yaparak soruların hazırlanma aşamasında daha titiz olunmasa işaret etmişti.

İSG sınavında soruların en az 10’u zor soru başlıklı haberi okumak için tıklayınız.

İSG sınavlarında düzenleme yapılmalı haberini okumak için tıklayınız.

İSG sınav ücreti çilesi haberini okumak için tıklayınız.

4- İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÜCRET SORUNLARI

İSG sektöründe işyeri hekimlerinin ücret sorunları da bahsedilen konular arasında. İşyeri hekimleri için TTB’nin düzenlediği asgari ücret tarifesinin uygulanmadığının altı çizildi.

İşyeri hekimlerinin ücret tarifesi haberini okumak için tıklayınız.

Türkiye’de meslek hastalıklarının neredeyse yok denecek kadar az bildirilmesi de kanayan yaralardan bir tanesi.

Türkiye’de işyeri hekimliği ve iş sağlığını konuştuğumuz söyleşiyi izlemek için tıklayınız.

5- İŞYERİ DENETİMLERİ

Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği denince akla ilk olarak denetimler geliyor. İş güvenliği uzmanları haksız yere yargılanırken, “Denetim yapmıyorlar” suçlaması da beraberinde geliyor. Oysaki iş güvenliği uzmanlarının yetki ve görevleri arasında denetim çalışması hiçbir şekilde yer almıyor. Denetim yetkisi tamamen devlete aittir. Bu anlamada Türkiye’de her yıl yapılan İSG iş müfettişi denetim raporları Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı web sitesinde açıklanıyor. İSG Haber’in araştırmasına göre son yıllarda işyerlerinin %1’i bile denetlenmiyor. Hatta ve hatta her yıla ait denetim raporu bulunurken 2020 yılına ait denetim raporunun bulunmaması da dikkat çekiyor.

İşyerlerinin %1’i bile denetlenmiyor haberini okumak için tıklayınız.

Denetim sorununda çözüm yolu çok basit görünüyor. Denetimlerin yetersiz olmasının en başında yeterli sayıda iş müfettişinin bulunmamasından geliyor. Oysaki iş müfettişi sayısı artarsa işyerlerindeki İSG denetim sayıları da çokça artacak gibi görünüyor.

6- ASBEST

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de katil toz asbestin yayılmasının tam olarak önüne geçilemiyor. Yine bu alanda da denetimlerin yetersiz olması göz önüne çıkıyor. Asbest Söküm Uzmanları Derneği Mehmet Şeyhmus Ensari’yle yaptığımız söyleşiyi izlemek için tıklayınız.

7- İSG-KATİP FIRSATÇILIĞI

İSG-KATİP sistemi üzerinden yapılan usulsüz atamalar da İSG camiasının tepkisine sebep olmuştu. İSG Haber’in İSG-KATİP’te yaşanan usulsüzlüğü haberleştirmesinin ardından İSG Genel Müdürlüğü harekete geçerek bir duyuru yayımlamıştı. Genel Müdürlük duyurusunda fırsatçılık yapanlara cezai işlem uygulanacağını belirtmişti.

İSG-KATİP’te fırsatçılık haberini okumak için tıklayınız.

İSG profesyonelleri ayrıca İSG-KATİP sisteminin daha verimli hale getirilerek doküman arşivinin İSG-KATİP üzerinden yapılması gerektiğini de belirtiyor.

8- KANUN ERTELEMELERİ

6331 Sayılı İSG Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle bazı maddeleri defalarca ertelenmişti. Son erteleme 2020 Temmuz’da olmuştu. 2023 yılına ertelenen kanun maddelerinin yürürlüğe girmesiyle tüm kamu kurum ve kuruluş işyerlerinde de İSG hizmeti zorunlu hale gelecek. Ayrıca C sınıfı uzmanlar B’nin yerine, B sınıfı uzmanlar da A’nın yerine bakamayacak. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli diye üçe ayrılan işyerleri için A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı ihtiyacı 2023 yılından itibaren artacak. Hali hazırda 2023 yılında kanun maddelerinin yürürlüğe girmesiyle yeterli sayıda A sınıfı iş güvenliği uzmanı bulunmuyor. 2023 yılında yürürlüğe girecek kanun maddeleri için aslında şimdiden çalışmalara başlanması gerekiyor. Peki 2023 yılına ne gibi hazırlık yapılıyor? Bu sorunun cevabı oldukça sahipsiz…

Buraya sığdıramadığımız başla sorunlar da var elbette. Ama yazının en baştaki girişine geri dönecek olursak; İSG Haber yazdıkça sorunlar düzeliyor mu? Sorunları ancak yetkili merciler düzeltebilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere sorunları sistematik bir şekilde ele alan İSG Haber olarak gerekli bilgi ve kişilerle buluşturmaya hazırız. İSG Haber sorunları çözümleriyle birlikte ele aldı, almaya devam edecek. Kırmak, dökmek, pes etmek gibi bir inanca sahip değiliz. Tam tersine taraflarla daha fazla konuşarak en makul çözüme ulaşması için her iki tarafı da dinleyen bağımsız bir medya kuruluşuyuz. Bu yüzden sorumuzu sizler için bir de biz soruyoruz; İSG’de sorunları kim düzeltecek?

Bu sorunun yanıtını bir de sizden alalım, yorumlara fikirlerinizi bekliyoruz…

İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız

İSG Haber Instagram sayfamızı takip etmek için tıklayınız

İSG Haber Google İşyeri sayfamızı takip etmek için tıklayınız

# YAZARIN DİĞER YAZILARI
# İLİŞKİLİ KONULAR

Yazar Murathan Demirkıran - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı değil haberi geçen ajanstır.

08

Onur S. - Bu konuda yetkili ve eğitimli özelleşmiş mahkemeler kurulmalıdır.

Ayrıca bakanlık denetimleri sıkılaştırılmalı ve bu konuda gerekirse uzmanlardan faydalanılmalıdır. Dijital tespit öneri defteri yapılabilirse çok mantıklı olur.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Ekim 19:22
07

Dereboyusol - Herşey çok basit. OSGB'leri devlet atayacak ama Yapı denetim firmaları gibi değil. Her isteyen OSGB açamayacak şartları olacak ve Mühendislerden kimya biyoloji fizik mezunlarından teknik öğretmenlerden. Kısacası İsg bölümünü bitirmemiş kimse bu mesleği yapamayacak. Açıköğretimlerdende kaldırılacak. Okulda ki öğretim görevlileride en az B sınıfı belli bir süre fiilen çalışmış kişiler olacak. Önce İSG' profesyoneli yetiştirilmesi lazım. Bu mesleği herkesin yapmaması lazım. Daha çalışmalarında da İSG' yi önce Devlet sonra işveren isteyecek. Eğer işveren İSG ye önem vermiyorsa nereni yırtarsan yırt bunu başaramazsın. Saygılar..

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Ekim 18:22
06

Sadık Aksoy - Sorun belli, çözüm de belli. Daha ne bekleniyor ki?!

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 25 Ekim 13:15
05

Taner Yildiz - Sorunları STK lar çözebilir. Birlikten kuvvet doğar

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 25 Ekim 13:11
04

leyla - Sorunlar için çalışmalar başlatılmalı. İş kazalarının önüne geçmek için İSG profesyonellerinin sorunları çözüme kavuşmalı. Önce gemi tamir edilmeli. Ondan sonra gidilecek yollar zaten belirlenir

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Ekim 13:00
03

Leyla - Sorunlar için çalışmalar başlatılmalı. İş kazalarının önüne geçmek için İSG profesyonellerinin sorunları çözüme kavuşmalı. Önce gemi tamir edilmeli. Ondan sonra gidilecek yollar zaten belirlenir

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Ekim 12:56
02

Uzman Sedef - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bence sorunlar için paydaşlarla komisyonlar kurmalı.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Ekim 12:46
01

Deryaguven - Sorunların çözümü için artık İSG Genel Müdürlüğü harekete geçmeli

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Ekim 12:45

Bursa | C sınıfı iş güvenliği uzmanı

- HRS Projesinde görevlendirilecek - Bursa Nilüfer'de ikamet eden - Tecrübeli ya da tecrübesiz - OSGB'ye bağlı C sınıfı uzman ekip arkadaşları arıy...

AKTİF HEKİMLER OSGB

İstanbul | C sınıfı iş güvenliği uzmanı

İstanbul Maltepe de başlayacak inşaat projemiz için Tim OSGB bünyesinde tam zamanlı çalışabilecek C Sınıfı bay İş Güvenliği Uzmanına ihtiyacımız vard...

Tİ̇M OSGB

İstanbul - B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Eyüp'te devam eden inşaat projemiz için Tim OSGB bünyesinde tam zamanlı çalışabilecek B Sınıfı sınıfı İş Güvenliği Uzmanına ihtiyacımız vardır. İlgi...

Tİ̇M OSGB

Ankara | C/B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

#C veya B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Ankara merkez ofisimizde görevlendirilmek üzere; -Aktif olarak araç kullanabilen (manuel), -Tercihen 2-3...

0(312) 428 83 88 ANSET İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İstanbul (şişli-beşiktaş) | C Sınıfı Iş Güvenliği Uzmanı

Beşiktaş metro şantiyesinde çalışabilecek, En az 1 yıl OSGB tecrübesi olan, İnsan ilişkileri kuvvetli, Tam zamanlı, C sınıfı İş güvenliği uzmanı çalış...

BEŞİKTAŞ METRO ŞANTİYESİ

Konya | C sınıfı iş güvenliği uzmanı

Konya'da bulunan şantiyemizde görevlendirilmek üzere konaklamalı ve tam zamanlı C sınıfı iş güvenliği uzmanı aranmaktadır. İletişim: [email protected]

0(312) 334 63 31 TUTKU OSGB

İstanbul - Maltepe | C sınıfı iş güvenliği uzmanı

İstanbul Maltepe'de başlayacak inşaat projemiz için Tim Osgb bünyesinde tam zamanlı çalışabilecek C Sınıfı sınıfı İş Güvenliği Uzmanına ihtiyacımız v...

Tİ̇M OSGB

Akti̇f Heki̇mler Osgb | İşyeri Hemşiresi

- OSGB merkezinde haftada 5 gün çalışabilecek - Aktif araç kullanabilen - DSP Belgesine sahip (Kadın) İletişim: [email protected] İlet...

AKTİ̇F HEKİ̇MLER OSGB

İstanbul | C sınıfı iş güvenliği uzmanı

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bahçeşehir civarında ikamet eden, C sınıfı bayan iş güvenliği uzmanı aranmaktadır. Başvuracak adaylar tecrübesiz de olabilir...

MUHİTTİN CENK TANIŞ

İstanbul | C sınıfı iş güvenliği uzmanı

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bahçeşehir civarında ikamet eden, C sınıfı bayan iş güvenliği uzmanı aranmaktadır .İletişim : Muhittin Cenk Tanış / 05054612...

05054612498