GündemYönetmelik

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Önemli Değişiklik Yapıldı

İSG HABER AJANSI

18 Kasım 2022 32017 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete‘ de yayımlandı. Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (d) ve (e) bentleri:

a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,”

c) İlgili idare: Yapım/yıkım ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip idareleri,”

d) Müdürlük: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü,

e) Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım/yıkım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan teknik personeli,

şeklinde değiştirildi ve aynı fıkranın (f) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklendi:

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile değiştirilen 7 nci maddenin dördüncü ve dokuzuncu fıkralarının yürürlüğe girdiği tarihten önce şantiye şefliği üstlenilmiş mevcut işlere devam edilebilir. Ancak bu tarihten sonra alınacak işler, şantiye şefinin üstlenebileceği yapı inşaat alanı ve iş sayılarına ilişkin sınırlama hesaplarında mevcut işlerle birlikte değerlendirilir.”

“YAPIM” İBARELERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yönetmelikte, “Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “yapım” ibareleri “yapım/yıkım” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi.” maddesi yer aldı.

Şantiye şefleri yakından ilgilendiren şu madde de yönetmeliğe eklendi:

“Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde ilgili mevzuatına uygun yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında bulundurmak zorundadır. İstifa işlemleri hakkında Bakanlığa bildirim yapılmaz. Şantiye şefi, yapının fenni mesullerin/denetçi elemanların talimatlarına uygun olarak inşa ettirilmesinde, yıktırılmasında görev aldığı şantiye ile alakalı her türlü defter, tutanak ve benzeri belgelerin muhafazasında, düzenlenmesinde ve imzalanmasında, e-Şantiye Şefi kayıtlarının tutulmasında bu Yönetmelik ile birlikte ilgili imar ve denetim mevzuatının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir.”

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız

İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız.

İSG Haber Twitter hesabımıza ulaşmak için tıklayınız

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu