EğitimYönetmelik

İSG uzmanı konuyu CİMER’e taşıdı

Bir İSG Uzmanı tarafından İSG Sınavındaki geçme notu konusu CİMER’e taşındı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki defa gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği sınavlarında, uzmanlar ve hekimler için geçme puanı 70 iken, 2016 yılında yapılan bir düzenleme ile diğer sağlık personellerinin (işyeri hemşiresi) geçme notu ’60’ puana çekildi.

“Açıkça ayrıcalık tanınmıştır. Aynı eğitimi alan, aynı sınavlara giren iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimlerinin geçme puanları 70 de kalmıştır. Diğer sağlık personellerinin geçme notu neden 60 puana çekildi bir açıklama yok.” diye konuşan İskenderoğlu, eşitlik ve tarafsızlık ilkesine vurgu yaparak yetkili kurumlar tarafından bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi.

‘UZMANLARA VE HEKİMLERE KAMU ADINA YAPTIRIM YETKİSİ TANINMALI’

“Sınavlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 100 soru üzerine yapılıyordu. Daha çok başarı vardı. ÖSYM sınav yapmaya başladı, sınav soruları 50’ye düşürüldü, bu sınavda 70 çok yüksek bir barajdır.” diyen İskenderoğlu, iş kazalarının önüne geçmek amacıyla daha çok uzmana ve hekime ihtiyaç doğduğunu vurguladı.

Ülkemizde her ay yaklaşık 200 ölümlü iş kazaları yaşanmaya devam etmektedir, işletmelerin çoğu henüz iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almaktan uzak duruyorlar, hizmet alanları çoğu işletmelerinde İSG kültürünü oturtup, yaygınlaştıramadılar. Önlemler yeterli düzeyde alınmıyor, yaşanan iş kazalarının önüne geçmek amacıyla ve yasalar çerçevesinde daha fazla iş güvenliği uzmanlarına, hekimlere ihtiyacımız olduğu açıktır. Ayrıca İş güvenliği uzmanlarına ve iş yeri hekimlerine kamu adına yaptırım yetkisi de tanınmalıdır.

YÖNETMELİK MEVCUT HALİ;

MADDE 28 – (1) Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları (Değişik ibare: RG-11/10/2013-28792) Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
(2) (Değişik:RG-30/4/2015-29342)  Adaylardan 8 inci madde gereğince eğitim ve sınav şartı arananlar ancak eğitim programını tamamladıktan sonra düzenlenecek sınavlara katılabilirler.
(3) (Değişik:RG-30/4/2015-29342)  Doğrudan sınava girme hakkı tanınan adayların, sınavlara katılabilmeleri için Genel Müdürlüğe yapılacak son başvuru tarihinden önce mezun olmaları gereklidir.
(4) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav sonuçlarına itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,
SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “en az 70 puan” ibaresi “işyeri hekimliği için en az 70, diğer sağlık personeli için en az 60 puan” olarak değiştirilmiştir.

TALEP EDİLEN DEĞİŞİKLİK HALİ

(4) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav sonuçlarına itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu