GündemYönetmelik

2023 bilirkişilik asgari ücret tarifesi yayımlandı

İSG HABER AJANSI

Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri 2023 yılı bilirkişilik asgari ücret tarifesine göre belirlenecek.

Tebliğde, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen bilirkişi ücretine ek, bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödeneceği belirtildi. Tarifede yer alan ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılıyor.

YENİ ÜCRETLENDİRME

a) İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 580,00 TL
b) Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 580,00 TL
c) İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 580,00 TL
ç) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 960,00 TL
d) Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 770,00 TL
e) Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1.160,00 TL
f) İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 960,00 TL
g) Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 580,00 TL
ğ) Sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için 580,00 TL
h) Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için  960,00 TL
ı) Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1.160,00 TL
i) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1.220,00 TL
j) Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 1.540,00 TL

TARİFEDE BELİRTİLEN ÜCRETLER ARTIRILABİLİR

Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak resen veya talep üzerine bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini  şu koşullarda artırabilecek:

a) Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük.

b) Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı.

c) Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre.

ç) İnceleme için geçirilen süre.

d) İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre.

İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız.

İSG Haber Twitter hesabımıza ulaşmak için tıklayınız

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu